Interest Rates

Fixed Deposit

Time PeriodInterest Rate
1 Year 11.5%


Saving Accounts

Title Interest
बाल बचत योजना १२%
कृषक मजदुर बचत १५ %
ज्योति स्पेशल बचत ११ %
आग्रह बचत १२ %
साधारण बचत ९%


Loan & Advance

Title Interest
जग्गा खरिद कर्जा १३%१५%
कृषि कर्जा १२%
पशुपालन कर्जा १२%
अल्पकालीन कर्जा १५%
स्वरोजगार कर्जा १४% मासिक व्याज भुक्तानी हुनुपर्ने
व्यापार कर्जा १३% - १५%
हितकोष कर्जा १०% मासिक व्याज भुक्तानी
मुद्दती कर्जा बचतमा दिएको व्याजमा थप २ प्रतिशत लाग्ने र बचतको ९० प्रतिशत सम्म कर्जा लगानी हुने
बैदेशिक शिक्षा कर्जा १३% १५%
बैदेशिक रोजगार कर्जा १३% १५%
ब्यक्तिगत कर्जा १३% १५%
घर निमार्ण कर्जा १३%१५%


Quick Contact

Chardobato,Banepa, Kavre, Nepal
Tel: 011-660494
E-mail: info@jyoticoop.com.np

Downloads

Social Network