पशुपालन कर्जा

Interest Rate १२%


क्र.स. कर्जा शिर्षक विवरण कर्जा सिमा
१) खाद्यान्न कृषि खेति हिउँदे/वर्ष बालि रु.२५,००० /-
२) नगदे कृषि तरकारी तथा फलफूल खेती रु. ४०,०००/-    
३) पशुपालन गाई/भैसी पालन रु. १,२०,०००/-
४) कृषि कर्जा एकिकृत रुपमा रु. १,५०,०००/-

 Effective From: -

Quick Contact

Chardobato,Banepa, Kavre, Nepal
Tel: 011-660494
E-mail: info@jyoticoop.com.np

Downloads

Social Network