News & Notices

Office Hour Change
Posted: 15 march,2015

                         विषय ः कार्यलय समयपरिवर्तन सम्वन्धमा ।
 शेयर सदस्यहरुका समस्यालाई ध्यानमा राखि मिति २०७१÷१२÷०१ गते बाट लागुहुने गरि तपशिलमा उल्लेख गरिए बमोजिम कार्यलय समय परिवर्तन गरिइको छ ।
तपशिल    
आईतवार देखि विहिवार सम्म
कार्यलय खुल्ने समय — विहान ९ः४५ बजे देखि वेलुका ५ः३० बजे सम्म
कारोवार समय — विहान १०ः०० बजे देखि वेलुका ४ः३० बजे सम्म
शुक्रवार
कार्यलय खुल्ने समय — विहान ९ः४५ बजे देखि वेलुका ४ः०० बजे सम्म
कारोवार समय — विहान १०ः०० बजे देखि वेलुका ३ः०० बजे सम्म
    (नोट ः सार्वजनिक विदाहरुमा संस्था बन्द रहने छ ।)

Quick Contact

Chardobato,Banepa, Kavre, Nepal
Tel: 011-660494
E-mail: info@jyoticoop.com.np

Downloads

Social Network