आग्रह बचत

Interest Rate १२ %


व्याज गणना विधि : दैनिक मौज्दात    
व्याज भुक्तानी हुने : अर्धबार्षिक रुपमा    
न्यूनतम मौज्दात रु.: २५,०००/-


Effective From: -

Quick Contact

Chardobato,Banepa, Kavre, Nepal
Tel: 011-660494
E-mail: info@jyoticoop.com.np

Downloads

Social Network