साधारण बचत

Interest Rate ९%


व्याज गणना विधि :  दैनिक मौज्दात    
व्याज भुक्तानी हुने: त्रैमासिक रुपमा  
न्यूनतम मौज्दात रु.:  १,०००/-


Effective From: 31 March, 2015

Quick Contact

Chardobato,Banepa, Kavre, Nepal
Tel: 011-660494
E-mail: info@jyoticoop.com.np

Downloads

Social Network